+ GENius-Aided System (GENA) for National Software Contest

System Title

Sponsors


    สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน โครงการ NSC 2024 (ครั้งที่ 26)  

ภาคเหนือ
(30 โครงการ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(23 โครงการ)
ภาคกลาง
(57 โครงการ)
ภาคตะวันออก
(42 โครงการ)
ภาคตะวันตก
(17 โครงการ)
ภาคใต้
(32 โครงการ)
ทั้งหมด
(201 โครงการ)

แยกตามหมวดโครงการ (จ.น.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด [และอัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว])

201 [30 est.14%]


แยกตามระดับการแข่งขัน

2


แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

2


แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

116


แยกตามจังหวัด

45

Real Time Web Analytics