System Title

Sponsors


    สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน โครงการ NSC 2022 (ครั้งที่ 24)  

ภาคเหนือ
(106 โครงการ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(119 โครงการ)
ภาคกลาง
(220 โครงการ)
ภาคตะวันออก
(100 โครงการ)
ภาคตะวันตก
(77 โครงการ)
ภาคใต้
(124 โครงการ)
ทั้งหมด
(746 โครงการ)

แยกตามหมวดโครงการ (จ.น.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด [และอัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว])

746 [699 est.93%]


แยกตามระดับการแข่งขัน

2


แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

3


แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

194


แยกตามจังหวัด

48

Real Time Web Analytics