National Software Contest,Thailand

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่ผ่านการพิจารณา

November 15, 2013


 

 ประกาศผลข้อเสนอโครงการ 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่ผ่านการพิจารณา

โดยสามารถดูรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ 

http://www.nectec.or.th/nsc/

สำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึง ต้นเดือนมกราคม 2557 โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน

ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557

 

ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรกครับ

*** ยินดีด้วยกับโครงการที่ผ่านการพิจารณาครับ ^^ ***

List All Posts