National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC2013 National Software Contest 2015

การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์


โครงการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ การแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)
สำหรับครู อาจารย์และนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าแข่งขันในโครงการ
หลักสูตรวันที่เวลาสถานที่อบรมจำนวนที่นั่งวันที่เปิดรับสมัคร 
การเขียนข้อเสนอโครงการ ศุกร์ 29 มิ.ย. 55 09:00 - 15:00 น. โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี 120 เต็ม ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
ศุกร์ 20 ก.ค. 55 09:00 - 15:00 น.

SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 6 ห้อง 2605

60 9/7/2012 ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
ศุกร์ 27 ก.ค. 55 09:00 - 15:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 6 ห้อง 2605
60 9/7/2012 ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
ศุกร์ 10 ส.ค. 55 09:00 - 15:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)

60 9/7/2012 ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
งานกราฟฟิคเบื้องต้น:3DsMAX อาทิตย์ 8 ก.ค. 55 09:00 - 16:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 6 ห้อง 2605
60 เต็ม ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
อาทิตย์ 22 ก.ค. 55 09:00 - 16:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 2 ห้อง 3201
60 9/7/2012 ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
สร้างเกมด้วย XNA ขั้นพื้นฐาน
เอกสารประกอบการอบรม
อาทิตย์ 8 ก.ค. 55 09:00 - 16:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 6 ห้อง 2605
58 เต็ม ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
อาทิตย์ 22 ก.ค. 55 09:00 - 16:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 2 ห้อง 3202
58 9/7/2012 ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
สร้างเว็บเบื้องต้น: PHP 5 อาทิตย์ 29 ก.ค. 55 09:00 - 16:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 2 ห้อง 3201
60
(ว่าง 23 ที่นั่ง)
9/7/2012 ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าอบรม
สื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับครูอาจารย์ อาทิตย์ 29 ก.ค. 55 09:00 - 16:00 น. SIIT (ศูนย์บางกะดี)
ชั้น 2 ห้อง 3202
58
(ว่าง 35 ที่นั่ง)
9/7/2012 รายชื่อผู้เข้าอบรม
สามารถ ดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมาที่
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง (SIIT) บางกะดี ได้ที่นี่ค่ะ

หมายเหตุ: ≡ เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Firefox และ Google Chrome ≡


แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อ 1 สิงหาคม 2555 16:45 น.