แนะนำบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ภาคกลาง


ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(หัวหน้าศูนย์ประสานงาน)
ผศ.ดร.ศศิพร อุษณวศิน
(ผู้ร่วมโครงการ)
นางสาวเฌอมาธ หงส์อัครพันธุ์
(เจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง)
นางลลิตพรรณ เชิงคีรี
(เจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง)
นางสาวกฤษติยา ชัยแก้ว
(เจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง)


Browser Support

Internet Explorer Firefox Opera Google Chrome Safari

Real Time Web Analytics