System Title

Sponsorsประกาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ:

ดำเนินการแข่งขันผ่านระบบ Web Conference โดยแยกเป็น
: วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-17.30 น. แข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
: วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-17.30 น. แข่งขันประเภทนักเรียน และหัวข้อพิเศษ

-รายชื่อโครงการที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ (รอประกาศผลหลังวันที่ 5 สิงหาคม 2563)
-โปรดตอบรับการแข่งขันภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ Link: https://forms.gle/RpfERj26RncFszoAA
-กรณียืนยันเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โปรดจัดทำคลิปนำเสนอผลงานความยาว 5-7 นาที ส่งไปที่ email: methinee.sir@nstda.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 เนื้อหาภายในคลิป ระบุชื่อโครงการ หมวดการแข่งขัน รหัสโครงการ ให้ชัดเจน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/groups/NSCThailand/

กำหนดการรับสมัคร
ส่งข้อเสนอโครงการ๑๕ กรกฏาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ภายในเวลา ๑๗.๓๐ น.)
ประกาศผลข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการพิจารณา
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
ทำสัญญาและพิธีมอบทุน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
กำหนดส่งมอบผลงาน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
(ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.)
ประกาศผลโครงการที่
ผ่านการพิจารณาและ
โครงการที่ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
(ระบบ Web Conference)
๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. แข่งขันประเภทนิสิต นักศึกษา
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. แข่งขันประเภทนักเรียน และหัวข้อพิเศษ


อีเมล์ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ northernNSC@gmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ nsc.isan.kkusp@gmail.com
ภาคใต้wimon@coe.psu.ac.th
ภาคตะวันตก oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
ภาคตะวันออกkrisana@it.buu.ac.th
ภาคกลาง siitnsc@gmail.com


กลุ่มประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ข่าวสาร National Software Contest - NSC Thailand


คู่มือการลงทะเบียน

- คู่มือการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
- ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสและการอัพโหลดข้อเสนอโครงการ
- ขั้นตอนการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลอกเลียนแบบเอกสาร

รหัสโครงการ/
ชื่อบัญชีผู้ใช้

 

รหัสผ่าน

 

หรือ ลืมรหัสผ่าน ?

ตรวจรายการอัพโหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์ (รอบชิงชนะเลิศ)

สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน


Real Time Web Analytics

create counter

ดูสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553